شیر روشویی چرخشی ابرش مدل میخک 1

26.700.000 28.594.000