شیر روشویی چرخشی ابرش مدل مروارید 2

26.890.000 28.784.000