شیر روشویی چرخشی ابرش مدل ارکیده 1

17.370.000 18.779.000