شیر روشویی ثابت ابرش مدل یاس 2

9.890.000 10.778.000