شیر روشویی ثابت ابرش مدل یاس 1

9.890.000 10.778.000