شیر روشویی ثابت ابرش مدل ارکیده 1

17.410.000 18.298.000