شیر روشویی چرخشی ابرش مدل زنبق 1

24.950.000 26.143.000