فرم استخدام

 

 

 

جهت دانلود فایل فرم پرسشنامه مقدماتی لطفا اینجا کلیک کنید

 

جهت دانلود فایل فرم پرسشنامه تکمیلی  لطفا اینجا کلیک کنید

 

پس از تکمیل هر دو فرم، آنها را در یک ایمیل با موضوع "درخواست استخدام-نام و نام خانوادگی" به آدرس info@abrashco.com ارسال نمایید.